Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

  • Αλυκές Ποταμού
  • 491 00 Corfu Island - GREECE
  • Τηλ: +30 26610 24030
  • kerkyrablue@louishotels.com ΜΗ.ΤΕ0829K014A0028600